LEGO Hair - Short Tousled - Medium Dark Flesh
LEGO Hair - Short Tousled - Medium Dark FleshMEDIUM DARK FLESH

LEGO Hair - Short Tousled - Medium Dark Flesh

£0.95
Colour: Medium dark flesh
£0.95
In Stock

LEGO Hair - Short Tousled - Medium Dark Flesh

FIGURE NOT INCLUDED