LEGO Nexo Knights Pentagonal Shield
LEGO Nexo Knights Pentagonal Shield Out of Stock

LEGO Nexo Knights Pentagonal Shield

£0.75
Colour: Flat silver
£0.75
Sorry this item is out of stock

Lego Nexo Knights Pentagonal Shield - Flat Silver

Designed to work with the Nexo Power Shields (sold separately)