LEGO Round Shield with White Snowflake
LEGO Round Shield with White SnowflakeLIGHT BLUEISH GRAY
£2.50
In Stock

LEGO Round Shield - Light Blueish Gray with White Snowflake on Medium Blue Background and Dark Blue Border